Synonymer.no

omfattende

Meningsgruppe: 1

all round

allsidig

alvorlig

avansert

avgjørende

avvekslende

bestå av

betydelig

bindsterk

bred

broket

dekke inn

detaljert

differensiert

dyptgripende

dyptgående

enorm

ettertrykkelig

fasettert

fast

favne

flersidet

flersidig

forsvarlig

frodig

fullstendig

fullt og fast

fyldestgjørende

fyldig

fyllestgjørende

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

god

grov

grundig

hel

i dybden

inkludere

innbefatte

innebære

inneholde

inneslutte

inngripende

inngående

innholdsrik

inntrengende

innviklet

intrigant

intrikat

kinkig

kompleks

komplisert

konsekvent

korpulent

kraftig

langtekkelig

liten

mangesidig

mangfoldig

mektig

metodisk

minutiøs

multilateral

nyansert

nøye

omfangsrik

omfatte

omhyggelig

omstendelig

ordentlig

problematisk

problemfylt

profesjonelt

pålitelig

radikal

redelig

rik

rikholdig

rikt

romme

rommelig

romslig

sammensatt

skikkelig

sofistikert

solid

spenne over

statarisk

stor

svær

systematisk

ta med

telle

tidkrevende

til bunns

til gagns

troverdig

tykk

ut og inn

utbredt

utførlig

utstrakt

uttømmende

vanskelig

variert

versatil

vid

vidløftig

vidstrakt

vidtfavnende

voluminøs

Meningsgruppe: 2

anselig

bastant

betraktelig

diger

drabelig

drøy

durabel

dyktig

dyp

ekstensiv

gammel

gigantisk

høy

kapital

kjempemessig

kolossal

lang

mannsterk

milevid

pen

plump

ruvende

røslig

svare

tallrik

uhyre

veldig

vesentlig

vidtrekkende

voksen

voldsom


Andre relevante treff:

altomfattende

landsomfattende
© Wild Wild Web 2012