Synonymer.no

omfangsrik

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anselig

bastant

bekvem

bestå av

betraktelig

betydelig

bindsterk

bred

dekke inn

detaljert

diger

drabelig

drøy

dugelig

durabel

dyktig

dyp

ekstensiv

enorm

farlig

favne

feit

firskåren

flat

flink

folderik

fordomsfri

forsvarlig

fremherskende

fyldig

gigantisk

gjennomgripende

god

grov

grovskåren

grundig

høy

i det vide og brede

inkludere

innbefatte

innebære

inneholde

inneslutte

inngripende

inngående

kapital

kjempemessig

klumpete

kolossal

korpulent

kraftig

lang

løs

mangesidig

mannsterk

mektig

milevid

minutiøs

muskuløs

nøyaktig

omfatte

omfattende

omstendelig

overveldende

pen

rom

romme

rommelig

romslig

ruvende

røslig

sekkeaktig

sid

sjenerøs

solid

spenne over

sterk

stinn

stor

svare

svær

ta med

tallrik

telle

tjukk

tung

tykk

tøyelig

uhyre

utbre

utbredt

utførlig

utstrakt

uttømmende

vektig

veldig

vesentlig

vid

vidløftig

vidstrakt

vidt forgrenet

vidtrekkende

voldsom

voluminøs

åpen

Meningsgruppe: 2

adipid
© Wild Wild Web 2012