Synonymer.no

omdømme

Meningsgruppe: 1

aktelse

anseelse

ansikt

anslag

appellativ

autoritet

bedømmelse

begrep

behag

benevnelse

beregning

berømmelse

betraktning

betydning

beundring

blest

bondevett

bonsens

common sense

diskresjon

dom

dømmekraft

estimat

estime

ettermæle

folkevett

forgodtbefinnende

formell

fornuft

forstand

goodwill

heder

hensyn

hensyntagen

hete

hir

honnør

høring

høyaktelse

i mine øyne

i navnet

innflytelse

judisium

klang

konduite

kritikk

lyde navnet

melding

mening

miste ansikt

navn

omløp

omtale

posisjon

PR

prestisje

publicity

publisitet

rang

reklame

renomme

renommé

reputasjon

respekt

ry

rykte

skjønn

skussmål

tillit

tyngde

utmerke

vekt

venerasjon

vett

viktig

viktighet

vinne ry

vurdering

vurderingsevne

vørnad

ærbødighet

ære

øyne

Meningsgruppe: 2

avgjørelse
© Wild Wild Web 2012