Synonymer.no

ombytting

Meningsgruppe: 1

andre boller

avveksling

avvik

bytte

en annen dans

endring

epokeskifte

forandring

forbedring

forskjell

forvandling

hamskifte

kommutasjon

kuvending

metamorfose

metatese

modifikasjon

modifisering

mutasjon

nyordning

ombytte

omkalfatring

omkastning

omlegging

omslag

omstilling

omveltning

overgang

paradigmeskifte

permutasjon

reform

rettelse

rokade

rokering

skifte

snuoperasjon

transposisjon

variasjon
© Wild Wild Web 2012