Synonymer.no

offisiell

Meningsgruppe: 1

allemannseie

allmenngyldig

alminnelig

anerkjent

approbert

attestere

autorisert

autoritativ

bekrefte

bekreftet

edsvoren

embetsmessig

ex officio

formell

gjøre fast

godkjenne

godkjent

høytidelig

konfirmere

legal

lovfestet

offentlig

publikk

publisert

seremoniell

stadfeste

stadfestet

styrke

tjenstlig

åpen

Meningsgruppe: 2

ansett


Andre relevante treff:

uoffisiell

halvoffisiell
© Wild Wild Web 2012