Synonymer.no

obstruere

Meningsgruppe: 1

avholde

avskjære

avsperre

avstenge

avverge

barrikadere

begrense

bekjempe

blokkere

boikotte

bægje

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forstyrre

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

inneslutte

innskrenke

kjempe mot

knipe igjen

late igjen

lukke

låse

motarbeide

motstå

motvirke

myse

nekte

nøytralisere

oppholde

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

skalke

slutte inne

sperre

stampe mot brodden

stanse

stenge

stikke kjepper i hjulet for

stoppe

stoppe til

ta kampen opp mot

undergrave

underminere

utelukke

vanskeliggjøre

vegre

være i veien for

være til hinder




© Wild Wild Web 2012