Synonymer.no

objektiv

Meningsgruppe: 1

absolutt

allmengyldig

allmenngyldig

altruistisk

alvorlig

apatisk

assertorisk

autentisk

av kjøtt og blod

avdramatisert

besindig

beskrivende

beviselig

bevist

de facto

drastisk

egentlig

ekte

emansipert

enkel

ettertenksom

faktisk

fantasiløs

fordomsfri

formelig

fornuftig

fornuftsmessig

frigjort

frisinnet

genuin

gjengivende

håndgripelig

i realiteten

idealistisk

illusjonsløs

jordbundet

kald

kaldblodig

kaldsindig

kjølig

klar

konkret

korrekt

levende

liberal

lidenskapsløs

likefrem

linse

livsnær

materiell

med begge ben på jorda

måteholden

naturalistisk

naturtro

notorisk

nøktern

nøytral

opplyst

oppriktig

positiv

praktisk

prosaisk

pålitelig

rammende

real

realistisk

reell

rettferdig

riktig

riktignok

rolig

romslig

romtenkt

saklig

sann

sannelig

sansbar

sant å si

selvforglemmende

sikker

snill

sober

substansiell

sunn

så vel som

til å ta og føle på

tilforlatelig

tolerant

treffende

tro

trofast

tørr

uavhengig

udogmatisk

udramatisk

uegennyttig

uengasjert

uforfalsket

ugjendrivelig

uhildet

ukonvensjonell

uomstøtelig

upartisk

upersonlig

uromantisk

usentimental

uskrømtet

uten persons anseelse

utvilsom

verifisert

veritabel

vidsynt

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig

vitnefast

vitterlig

ærlig

Meningsgruppe: 2

brennglass


Andre relevante treff:

teleobjektiv

vidvinkelobjektiv
© Wild Wild Web 2012