Synonymer.no

nyhet

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

affære

annonse

begivenhet

bekjentgjørelse

beskjed

bud

budskap

bulle

dagsnytt

deklarasjon

dekret

edikt

episode

erklæring

etterretning

evenement

eventyr

fenomen

foreteelse

førstesidestoff

hendelse

hending

historie

ide

idé

impuls

informasjon

innovasjon

innskytelse

intermesso

invensjon

irade

knep

kommunike

kommuniké

kunngjøring

kunnskap

lansering

lys ide

lysing

manifest

massesuggesjon

meddelelse

melding

merke

modernisme

mote

notifikasjon

notis

novasjon

novitet

nydannelse

nyhending

nyskaping

nytenkning

nyvinning

offentliggjørelse

oppfinnelse

opplevelse

opplysning

opprop

oppsikt

oppslag

opptrinn

proklama

proklamasjon

promulgasjon

propaganda

publisering

påfunn

påhitt

redegjørelse

reklame

rundskriv

sannsagn

scene

sensasjon

sirkulære

siste nytt

slump

storhending

ta til etterretning

tidende

tildragelse

tilfeldighet

tilfelle

treff

underretning

Meningsgruppe: 2

avertissement


Andre relevante treff:

nyhetssending

trist nyhet

nyhetens interesse
© Wild Wild Web 2012