Synonymer.no

notorisk

Meningsgruppe: 1

ordentlig

Meningsgruppe: 2

assertorisk

autentisk

av kjøtt og blod

avgjort

bekjent

beryktet

berømt

bestemt

beviselig

bli vitterlig

de facto

egentlig

eklatant

ekte

faktisk

flagrant

formelig

genuin

gjøre vitterlig

hevet over tvil

håndgripelig

innarbeidet

innlysende

kategorisk

kjennelig

kjent

klar

klarligvis

konkret

kunngjøre

likefrem

manifest

materiell

objektiv

opplagt

positiv

reell

riktig

sann

sannelig

sansbar

selvfølgelig

soleklar

substansiell

tilkjennegi

tilsynelatende

tydelig

tydeligvis

ubestridelig

ubetinget

uforfalsket

uimotsigelig

unektelig

uomtvistelig

uskrømtet

uten tvil

uttalt

uttrykkelig

velkjent

veritabel

virkelig

vise

vitnefast

vitterlig

åpenbar

åpenbart

øyensynlig

Meningsgruppe: 3

absolutt
© Wild Wild Web 2012