Synonymer.no

notis

Meningsgruppe: 1

advis

akte på

anførsel

anmeldelse

anmerkning

annonse

annotasjon

antegning

avisartikkel

begrunnelse

bekjentgjørelse

bekymre

bemerke

bemerkning

beskjed

bry

bud

bulle

bulletin

deklarasjon

dekret

depesje

edikt

ense

erklæring

etterretning

forklaring

fortelling

fotnote

huskelapp

huskeliste

ikke ta notis av

informasjon

innberetning

irade

kommentar

kommunike

kommuniké

kunngjøring

lansering

lysing

manifest

massesuggesjon

melding

memo

memorandum

NB

neglisjere

notabene

notat

note

notere

notifikasjon

nyhet

offentliggjørelse

oppgave

opplysning

opprop

oppslag

opptegnelse

PM

proklama

proklamasjon

promemoria

promulgasjon

propaganda

publisering

påminnelse

randbemerkning

rapport

redegjørelse

reklame

rundskriv

signal

sirkulære

spurlag

ta notis av

telegram

underretning

Meningsgruppe: 2

avertissement


Andre relevante treff:

ta notis av

ikke ta notis av
© Wild Wild Web 2012