Synonymer.no

notifikasjon

Meningsgruppe: 1

advis

anmeldelse

annonse

avertissement

bekjentgjørelse

beskjed

bud

bulle

bulletin

deklarasjon

dekret

depesje

edikt

erklæring

etterretning

innberetning

irade

kommuniké

kunngjøring

lysing

manifest

melding

memorandum

notis

nyhet

offentliggjørelse

oppgave

opplysning

opprop

proklama

proklamasjon

promulgasjon

rapport

rundskriv

signal

sirkulære

spurlag

telegram

underretning
© Wild Wild Web 2012