Synonymer.no

note

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

anmerkning

antagelse

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

beskjed

bilag

billett

brev

bulletin

charter

data

depesje

diplom

dokument

dossier

empiri

epistel

erklæring

etikett

etterretning

fortelling

fotnote

gjeldsbrev

henvisning

heroide

holograf

ihendehaverpapir

informasjon

innberetning

kommentar

kommuniké

korrespondanse

kunngjøring

lapp

meddelelse

melding

merknad

missiv

notabene

obs

opplysning

papir

patent

promemoria

påtegning

rapport

redegjørelse

referat

relasjon

revers

seddel

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

skrivelse

tipp

tips

underretning

vink

Meningsgruppe: 2

akte på


Andre relevante treff:

notere

unote

Notepad

knotete

notering

notetegn

fotnote

notere seg

denotere

noteapparat

sluttnote

noteutveksling

etter noter

tironisk note

gi inn etter noter
© Wild Wild Web 2012