Synonymer.no

notabene

Meningsgruppe: 1

anførsel

anmerkning

annotasjon

antagelse

antegnelse

antegning

bemerkning

fotnote

kommentar

konstatering

memorandum

merknad

NB

notat

note

notis

obs

obs.

observer

observerandum

opptegnelse

PM

promemoria

påtegning

randbemerkning

tillegg

utsagn

uttalelse
© Wild Wild Web 2012