Synonymer.no

noggran

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

granngivelig

hårfin

korrekt

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

slavisk

stringent

tro

utførlig

à point


Andre relevante treff:

noggrann
© Wild Wild Web 2012