Synonymer.no

nitid

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

granngivelig

hårfin

korrekt

kunstferdig

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nett

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

pyntelig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

sirlig

slavisk

solid

stringent

tro

utførlig

à point

Meningsgruppe: 2

anstendig

beskjeden

bra

medgjørlig

skikkelig

Meningsgruppe: 3

billig

overkommelig

rimelig
© Wild Wild Web 2012