Synonymer.no

nevne

Meningsgruppe: 1

2. gå lett henover

alarmere

anføre

angi

anmerke

anslå

antyde

anvise

arrestere

avmerke

bebude

beføle

behandle

bemerke

benevne

berøre

beskrive

bestryke

betegne

betro

bevitne

bringe

bringe i erindring

bringe på bane

bringe på det rene

bringe på tapetet

dokumentere

dra

drive

døpe

erklære

fastslå

flakke

fokusere på

foregi

forklare

forkynne

formulere

fortelle

fortelle om

framheve

framstille

fremføre

fremheve

fremlegge

fremsi

fremstille

føre i marken

føre opp

førnevnte

gi

gi beskjed om

gi et vink om

gi til

gi til beste

gjengi

gjøre gjeldende

gjøre oppmerksom på

gjøre oppmerksom på

gå lett henover

hentyde

hentyde til

henvise

hevde

hitsette

hviske om

indikere

innskyte

innvende

insinuere

introdusere

kalle

karakterisere

karriere

kjennetegne

kjent

klarlegge

klunke på

komme frem med

komme inn på

komme nær

komme på tale

konstatere

kunngjøre

la ane

la det skinne gjennom

legge for dagen

legge ut

levnet

liv

lufte

løpebane

markere

meddele

melde

melde fra om

merke

mæle

navngi

navngitt

navnsette

nevnte

nomadisere

nummerere

offentliggjøre

omhandle

omtale

oppgi

opplyse

opplyse om

orde

orde frempå

orde frempå om

ordlegge

palpere

peke på

poengtere

presisere

på tapetet

påberope seg

påpeke

påstå

referere til

regne opp

reke

renne

røpe

røre

samme

sette fingeren på

si

si fra om

sitere

slå fast

slå frempå

slå ned på

slå på

snerte

spesifisere

stemple

streife

stryke borti

støve

tale for

tangere

tilkalle

tilkjennegi

tilsi

tiltale

titulere

trekke fram

trekke frem

tyde på

understreke

utbryte

utnevne

utpeke

uttale

uttrykke

vagabondere

vandre

vedkomme

vektlegge

ventilere

vise

vise til

vitne

ymte

ymte om

yrke

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

avgjøre


Andre relevante treff:

benevne

utnevne

nevneform

unevnelig

benevnes

unevnelige

oppnevne

nevneverdig

utnevnelse

benevnelse

gjenoppnevne

nevne i tur og orden
© Wild Wild Web 2012