Synonymer.no

nekt

Meningsgruppe: 1

bann

boikott

demonstrasjon

embargo

forbud

gjenmæle

innsigelse

innvending

interdikt

klage

motmæle

nei

nenie

opposisjon

protest

ramaskrik

reservasjon

stopp

tabu

veto


Andre relevante treff:

nekte

nektar

knekt

knekte

nekting

nektelse

nektarin

nektende

benekte

nekte seg

unektelig

annektere

fornekte

fornekter

benektende

nekte å tro

nekte adgang

blånekte

fornektelse

penneknekt

landsknekt

rakkerknekt

gudsfornekter

bøddelknekt

selvfornektende

militærnekter

ikke fornekte seg

det kan ikke nektes

det kan ikke nektes for at

det står ikke til å nekte at
© Wild Wild Web 2012