Synonymer.no

nedlegge

Meningsgruppe: 1

avgjøre

stanse

yte

Meningsgruppe: 2

abandonere

Meningsgruppe: 3

avblåse

avbryte

bringe til opphør

demme opp for

ende

gjøre slutt på

hindre

kutte ut

sette bom for

sette en stopper for

sperre

stemme

stille

Meningsgruppe: 4

frembringe

generere

produsere

utvikle


Andre relevante treff:

nedlegge veto

nedlegge protest

nedlegge septeret

nedlegge veto mot

nedlegge innsigelse

nedlegge forbud mot

nedlegge påstand om

kransenedleggelse

embetsnedleggelse

arbeidsnedleggelse
© Wild Wild Web 2012