Synonymer.no

nau

Meningsgruppe: 1

begrenset

dårlig

ikke

ikke for flust

innskrenket

karrig

knapp

knepen

knuslete

kummerlig

liten

mager

nødtørftig

pinaktig

ringe

skral

smal

snau

snever

sparsom

trang

utilstrekkelig

vanskelig


Andre relevante treff:

naue

naut

naube

snau

unau

naust

nau-be

knaus

snaue

snaut

nauten

nautikk

nautofon

nautilus

nautfall

benauet

naudvakker

snauhugge

snaue seg

inaugurere

grasnaut

astronaut

kosmonaut
© Wild Wild Web 2012