Synonymer.no

naturtro

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

drastisk

eksakt

ekte

fin

finmasket

forseggjort

granngivelig

hårfin

illusjonsløs

jordbundet

konkret

korrekt

levende

livsnær

matematisk

med begge ben på jorda

millimeter-

minutiøs

naturalistisk

nitid

noggran

nøktern

nøyaktig

nøye

objektiv

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

praktisk

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

realistisk

reell

regelrett

rigorøs

riktig

sann

slavisk

stringent

tro

uforfalsket

utførlig

virkelig

virkelighetsnær

à point
© Wild Wild Web 2012