Synonymer.no

naturlig

Meningsgruppe: 1

akseptabel

alminnelig

autentisk

barbarisk

barnlig

begripelig

blåøyd

direkte

djerv

ekte

enfoldig

enkel

essensiell

falsk

familiær

fornuftig

forstandig

forståelig

fortrolig

forvillet

freidig

fri

frimodig

frisk

gjengs

gjennomsnittlig

god

godtroende

godvillig

helbredende

hemningsløs

holdbar

horvelig

i blodet

i borgerlig tid

iboende

idyllisk

impulsiv

instinktiv

instinktmessig

intim

konvensjonell

kritikkløs

lav

lettroende

levende

likefrem

medfødt

middels

mulig

naiv

nativ

naturell

naturgitt

nedarvet

nonchalant

normal

nær

nærliggende

nøktern

oppegående

opphavlig

opprinnelig

ordentlig

ordinær

original

planmessig

plausibel

plutselig

positiv

praktisk

primitiv

primær

regelbundet

regelmessig

regelrett

regulær

resonnabel

rettfrem

rimelig

robust

rotekte

rutinemessig

sannsynlig

sans gène

scenevant

simpel

sindig

solid

som hjemme

stabil

sunn

tenkelig

tilforlatelig

tilgivelig

tillitsfull

tradisjonell

trolig

troskyldig

troverdig

tvangfri

typisk

uberørt

ubesværet

udannet

uforfalsket

uforkvaklet

uhemmet

uhøytidelig

ukultivert

ukunstlet

umiddelbar

umistenksom

usivilisert

usjenert

uskyldig

usminket

utvungen

vanlig

vettig

vill

villig

virkelig

vital

å vente

åpen

Meningsgruppe: 2

balstyrig

Meningsgruppe: 3

endefrem

liketil

seg selv

spontan

uanstrengt

uformell

ukonvensjonell

Meningsgruppe: 4

logisk


Andre relevante treff:

unaturlig

naturligvis

overnaturlig
© Wild Wild Web 2012