Synonymer.no

nøytralisere

Meningsgruppe: 1

avverge

bekjempe

desarmere

drepe

hemme

hindre

kjempe mot

likvidere

motarbeide

motsette seg

motstå

motvirke

nedsette

obstruere

oppheve

sabotere

sette ut av spillet

sinke

stampe mot brodden

stikke kjepper i hjulet for

svekke

ta kampen opp mot

undergrave

underminere

uskadeliggjøre

utjevne

vanskeliggjøre

ødelegge

Meningsgruppe: 2

balansere

Meningsgruppe: 3

avbalansere

avregne

erstatte

fordele

kompensere

saldere

utligne
© Wild Wild Web 2012