Synonymer.no

nøytral

Meningsgruppe: 1

alliansefri

allmengyldig

beskrivende

demilitarisert

doven

faktisk

fordomsfri

gjengivende

ikke krigførende

ikke valgt side

ikke-krigførende

kald

lidenskapsløs

likegyldig

matt

nøktern

objektiv

outsider

passiv

realistisk

reell

s

saklig

sann

sløv

som ikke legger

som ikke legger to pinner i kors

tredjemann

uavhengig

uegennyttig

uengasjert

uhildet

upartisk

upersonlig

utenforstående

uvirksom

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig

Meningsgruppe: 2

forutinntatt

krigførende

partisk

unøytral


Andre relevante treff:

unøytral

nøytralisere

syrenøytralisator
© Wild Wild Web 2012