Synonymer.no

nøye

Meningsgruppe: 1

detaljert

Meningsgruppe: 2

akkurat

aktpågivende

aktsom

aldeles

alvorlig

avpasset

barsk

beregnende

bister

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

bornert

derten

disiplinert

drakonisk

drastisk

dyptgående

dyster

eksakt

ettertrykkelig

familiær

fast

fin

fin på det

finmasket

finspist

formalistisk

forseggjort

forsiktig

forsvarlig

fortrolig

fullstendig

fullt og fast

fyldig

gemen

geskjeftig

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

gjerrig

god

granngivelig

grundig

hard

hel

helt ut

hårfin

i dybden

i sin helhet

in extenso

inderlig

inngående

inntrengende

intim

ivrig

jevnlig

knuslete

korrekt

kraftig

kvass

lav

lavsinnet

lumpen

lusen

matematisk

med et øye på hver finger

med lys og lykte

metodisk

millimeter-

minutiøs

myndig

naturtro

nidkjær

nitid

noggran

nådeløs

nær

nøyaktig

omfattende

omhyggelig

omsorgsfull

omstendelig

omtenksom

oppmerksom

ordentlig

ordrett

overnøyaktig

passe på som en smed

pedantisk

perten

pertentlig

pertete

pillen

pirkete

planmessig

pliktoppfyllende

plikttro

presis

profesjonelt

punktlig

puritansk

pyntelig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

radikal

redelig

refsende

regelmessig

regelrett

renslig

rigid

rigorøs

riktig

ryddig

samvittighetsfull

sirlig

skapelig

skarp

skikkelig

skrupuløs

slavisk

slikket

smålig

småskåren

solid

statarisk

streng

striks

strikt

stringent

støvete

systematisk

tarvelig

tertefin

tertete

til bunns

til fulle

til gagns

til punkt og prikke

tjenestevillig

trang

trangsynt

tro

troverdig

tyrannisk

ubarmhjertig

ublid

ubønnhørlig

ut og inn

utførlig

uttømmende

vaktsom

vedtektsmessig

vidløftig

våken

à point

årvåken

Meningsgruppe: 3

avmålt


Andre relevante treff:

nøyen

snøye

misnøye

fornøye

nøye seg med

nøyeregnende

nøye beregnet

fornøyelse

fornøyelig

medianøye

fornøyelse fryd

misfornøyelse

med fornøyelse

blandet fornøyelse
© Wild Wild Web 2012