Synonymer.no

næring

Meningsgruppe: 1

ansettelse

arbeid

arbeidsfelt

bane

befatning

beskjeftigelse

bestilling

bransje

disiplin

embete

erverv

fag

felt

forretning

genre

geskjeft

gjerning

grein

handel

handling

håndtering

håndverk

jobb

kall

kondisjon

levebrød

levevei

linje

livsstilling

løpebane

metier

område

oppgave

plass

post

praksis

profesjon

ressort

sjanger

spesialitet

stilling

studium

sysselsetting

trade

verv

virke

virkefelt

virksomhet

yrke

Meningsgruppe: 2

agape

Meningsgruppe: 3

bestyrke

brød

ernæring

forpleining

fortæring

furasje

fôr

føde

fødemiddel

gi næring til

grøn

gudslån

kolonialvarer

kost

kosthold

levnetsmiddel

mat

matvarer

måltid

niste

noe i livet

næringsmiddel

proviant

rett

spise

sul

traktement

traktering

vomfyll

vått eller tørt


Andre relevante treff:

ernæring

næringsrik

næringsvett

næringsmiddel

næringsdrivende

gi næring til

plantenæring

attåtnæring

servicenæring

tertiærnæring

Dagens næringsliv

gå en i næringen

tjenesteytende næring

sette tæring etter næring
© Wild Wild Web 2012