Synonymer.no

myndighet

Meningsgruppe: 1

adgang

administrasjon

age

akkreditiv

aktelse

anseelse

atkomst

autorisasjon

autoritet

avis

beføyelse

bemyndigelse

bestemthet

betydning

beviskraft

carte blanche

del

disiplin

disposisjon

domstol

embetsverk

energi

erfaring

estime

ettertrykk

evne

fagkunnskap

fasthet

forse

forvissning

fullmakt

fyrste

grep

gyldighet

handlefrihet

hensyn

herredømme

hjemmel

i siste instans

innflytelse

instans

jurisdiksjon

juss

kapasitet

kommando

kompetanse

konge

kraft

krav

kreditiv

legitimasjon

lisens

lov

lovverk

majestet

makt

maktinstans

mandat

med respekt å melde

med tukt å melde

medhold

nugg

når

når alt kommer til alt

oppriktig talt

orden

organ

overbevisning

overhånd

overtak

overvekt

pietet

pondus

potens

prestisje

privilegium

prokura

rent ut sagt

respekt

rett

rettighet

ro

rådighet

sakkunnskap

selvsikkerhet

selvtillit

servitutt

sikkerhet

statsmakt

stemme

styrke

suverenitet

talerør

til syvende og sist

tillatelse

tjeneste

trinn

troverdighet

venerasjon

verdighet

visshet

vørnad

ærbødighet

ærefrykt

øvrighet

Meningsgruppe: 2

hjemmelsmann

Meningsgruppe: 3

heftighet

intensitet

voldsomhet

volum


Andre relevante treff:

myndighetsalder

skattemyndighet

myndighetsalderen
© Wild Wild Web 2012