Synonymer.no

myndig

Meningsgruppe: 1

adult

alvorlig

autokefal

autonom

barsk

bister

bitende

bli voksen

bred

brutal

brysk

bydende

bøs

dominerende

drakonisk

egenmektig

fast

fri

fribåren

frigjort

gratis

grum

hard

harsk

imperatorisk

komme til skjels år og alder

kontant

kort

kraftig

kreativ

kvass

moden

morsk

mørk

nidkjær

nå myndighetsalderen

nådeløs

nøye

refsende

respektinngytende

rigid

rigorøs

selververvende

selvhjulpen

selvstendig

selvstyrt

skarp

sterk

stor

storrådig

streng

striks

suveren

tilgjengelig

uavhengig

ubegrenset

ublid

ubundet

uforpliktet

uhemmet

uhindret

umild

uvennlig

vid

voksen

åpen

Meningsgruppe: 2

absolutt

Meningsgruppe: 3

bestemt

energisk

konsekvent

målbevisst

resolutt

standhaftig

stålsatt

traust

ubønnhørlig

urokkelig

viljefast


Andre relevante treff:

umyndig

myndighet

bemyndige

bemyndiget

umyndiggjort

bemyndigelse

umyndiggjøre

myndighetsalder

gi bemyndigelse

skattemyndighet

myndighetsalderen
© Wild Wild Web 2012