Synonymer.no

munnhugges

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

egle

faite

fighte

gjøre motstand

ikke harmonere

kive

kjekle

kjempe

knetes

krangle

krige

kverulere

opponere

rykke i marken

skjennes

slåss

stride

stå i motstrid med

støte an mot

trette

være på krigsstien

være uenig

være uforenlig med
© Wild Wild Web 2012