Synonymer.no

mulkt

Meningsgruppe: 1

avhjelp bedring

avstraffelse

bot

botemiddel

bøte

dom

erstatning

fengsel

forelegg

forskrift

frihetstap

gjengjeld

gjengjeldelse

hefte

inndragning

mønster

pryl

refselse

represalier

slaveri

straff

straffedom

tukt

tuktelse

vederlag


Andre relevante treff:

mulktere
© Wild Wild Web 2012