Synonymer.no

motvirke

Meningsgruppe: 1

avfeldig

avholde

avkrefte

avskjære

avta

avverge

begrense

bekjempe

blokkere

boikotte

bryte

bægje

danne

dempe

desimere

erstatte

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forringe

forsinke

forstyrre

handikappe

hefte

hemme

hindre

hindrende

imøtegå

inhibere

innskrenke

jevne

kjempe mot

komplisere

medtatt

mildne

motarbeide

motsette seg

motstå

nedbryte

nedsette

nekte

nøytralisere

obstruere

oppheve

oppholde

oppnevne

opponere mot

opprette

oppsette

preventiv

prohibitiv

redusere

rokke ved

sabotere

sette en stopper for

sette seg imot

sinke

sjenere

sløv

sperre

stampe mot brodden

stanse

stikke kjepper i hjulet for

svak

svekke

svekkes

svekket

ta kampen opp mot

undergrave

underminere

uskadeliggjøre

utelukke

utjevne

utmatte

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avbøte
© Wild Wild Web 2012