Synonymer.no

motsvarighet

Meningsgruppe: 1

analog med

analogi

balanse

endrektighet

enighet

forenlig med

formlikhet

forståelse

gjenklang

harmoni

i overensstemmelse med

i pakt med

i samsvar med

identitet

ifølge

konformitet

kongruens

konsekvens

korrelasjon

korrespondanse

likevekt

likhet

overensstemmelse

overensstemmende med

parallellisme

proporsjon

proporsjonalitet

samhøve

samsvar

symmetri
© Wild Wild Web 2012