Synonymer.no

motsvarende

Meningsgruppe: 1

analog

analog med

av samme betydning

beslektet

bety

dekke

ekvivalent

ensartet

ensformig

homolog

i analogi med

i likhet med

i overensstemmelse med

jamførbar

korrespondere

lignende

lik

lik som

likeartet

motsvare

oppveie

overensstemmende

parallell

på lignende vis

på samme måten

sammenfallende

sidestilt

som ligner

synonym

tilsvare

tilsvarende
© Wild Wild Web 2012