Synonymer.no

motsvare

Meningsgruppe: 1

analog

balansere

betegne

bety

danne motvekt

ekvivalere

erstatte

forestille

gi

gi uttrykk for

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

i takt med

jamgod

kompensere

konform

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

lignende

lik som

likeverdig

make til

motsvarende

nivellere

nøytralisere

oppveie

overensstemmende

parallell

representere

si

stå for

symbolisere

tilsvare

tilsvarende

tyde på

utgjøre for

utligne

varsle

ville si

være

være utlagt

Meningsgruppe: 2

begrave


Andre relevante treff:

motsvarende
© Wild Wild Web 2012