Synonymer.no

motstykke

Meningsgruppe: 1

antipode

antitese

beskjed

bli svar skyldig

diskrepans

diversitet

i motsetning til

konflikt

kontrast

make

mot

motinnlegg

motpol

motsetning

motsigelse

paradoks

parallell

pendant

polaritet

replikk

selvmotsigelse

splittelse

svar

svar på tiltale

tie

til forskjell fra

uenighet

Meningsgruppe: 2

analogi
© Wild Wild Web 2012