Synonymer.no

motstand

Meningsgruppe: 1

fleksibilitet

forsvar

forsvare

impedans

motverge

opposisjon

protest

reluktans

resistans

resistens

seighet

sette seg til motverge

shunt

slapphet

strekkbarhet

styrke

treghet

tøyelighet

viskositet

Meningsgruppe: 2

befestning


Andre relevante treff:

motstander

motstandskraft

motstandermakt

motstandsdyktig

uten motstand

motstandsbevegelse

motstandsdyktighet

gjøre motstand
© Wild Wild Web 2012