Synonymer.no

motsi

Meningsgruppe: 1

avkrefte

avvise

bekjempe

benekte

bestride

dementere

demonstrere

forbud

forestilling

forringe

gjendrive

gjenmæle

gjøre opphevelser

gjøre opphevelser mot

hylle

ikke finne seg i

ikke la seg by

imøtegå

innsigelse

innvending

klage

komme med innsigelser

komme med innsigelser mot

legge imot

motsette

motsette seg

motsigelse

mukke

nedlegge innsigelse

opponere

opponere mot

overse

protest

protestere

protestere mot

sette seg opp mot

si imot

stride

stå imot

svare

svekke

ta avstand fra

ta til gjenmæle

trasse

trosse

utmatte

være imot

være ulydig

Meningsgruppe: 2

neglisjere


Andre relevante treff:

motsigelse

uimotsigelig

motsigelsesfri

selvmotsigelse

selvmotsigende
© Wild Wild Web 2012