Synonymer.no

motsette seg

Meningsgruppe: 1

abjurere

angripe

avsanne

avsverge

avverge

bekjempe

bestride

bite i seg

demonstrere

forby

forfølge

forsvare seg

gjendrive

gjøre opphevelser

gjøre opphevelser mot

hindre

ikke finne seg i

ikke la seg by

imøtegå

kjempe mot

klage

legge imot

motarbeide

motsi

motstå

motvirke

mukke

nedlegge veto mot

nedsette

nekte

nøytralisere

oppheve

opponere

opponere mot

protestere

protestere mot

prøve å holde nede

sette seg imot

si nei til

sinke

stri

stride

stå i mot

svare

svekke

ta avstand fra

ta kampen opp mot

utjevne

utrydde

vanskeliggjøre

Meningsgruppe: 2

avholde seg fra
© Wild Wild Web 2012