Synonymer.no

motsetning

Meningsgruppe: 1

antipode

antitese

avvik

diskrepans

diversitet

i motsetning til

interessekonflikt

kamp

kollisjon

konflikt

kontrast

make

misforhold

mot

motpol

motsigelse

motstykke

paradoks

pendant

polaritet

sak

selvmotsigelse

splittelse

svar

til forskjell fra

tvist

uenighet

uoverensstemmelse


Andre relevante treff:

i motsetning

motsetningsforhold

i motsetning til

i motsetning til det

danne motsetning

danne motsetning til
© Wild Wild Web 2012