Synonymer.no

motsatt

Meningsgruppe: 1

alternativ

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

blandet

broket

divergerende

forskjellig

forskjelligartet

heterogen

inkommensurabel

kryssende

motstridende

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

Meningsgruppe: 2

att å bak

bak frem

baklengs

bakvendt

frelse

frelst

invers

invertere

kristne

omvende

omvendt

på den annen side

stikk imot

vekke

vice versa

vrang


Andre relevante treff:

i motsatt fall

det motsatte av
© Wild Wild Web 2012