Synonymer.no

motpol

Meningsgruppe: 1

antipode

antitese

diskrepans

diversitet

i motsetning til

konflikt

kontrast

mot

motsetning

motsigelse

motstykke

paradoks

polaritet

selvmotsigelse

splittelse

til forskjell fra

uenighet
© Wild Wild Web 2012