Synonymer.no

motmæle

Meningsgruppe: 1

advarende røst

avstandtagen

bann

boikott

demonstrasjon

embargo

forbud

forestilling

forestillinger

gjenmæle

imøtegåelse

innsigelse

innvending

interdikt

klage

motsigelse

nei

nekt

nenie

opphevelser

opposisjon

protest

ramaskrik

reservasjon

stopp

tabu

veto
© Wild Wild Web 2012