Synonymer.no

motiv

Meningsgruppe: 1

akt

akte

animus

anlegg

ansvarlig

baktanke

begrep

beregning

beslutning

bestemmelse

beveggrunn

bilde

dessein

drift

drivfjær

drivkraft

emne

foranledning

forehavende

formål

forsett

forsettlig

gjenstand

grunn

grunntanke

ha til hensikt

hensikt

idé

impuls

incitament

initiativ

inspirasjon

intensjon

irritament

ledemotiv

materiale

med

med hensikt

mening

mål

mønster

objekt

opphav

overlagt

overlegg

plan

prinsipp

påvirkning

sak

siktemål

siktepunkt

skubb

skulle

spekulasjon

spore

stimulans

stimulus

stoff

støt

sujett

tanke

tema

tendens

tenke

tilsikte

tilskyndelse

ting

vilje

ville

volde

være årsak til

zweck

årsak

årsak til

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

anliggende

innhold

materie

substans

Meningsgruppe: 3

ambisjon

bestemmelsessted

destinasjon

ideal

målsetning


Andre relevante treff:

motivert

motivere

umotivert

motivering

motivasjon

ledemotiv

motiveringsfaktor

vikarierende motiv
© Wild Wild Web 2012