Synonymer.no

motgang

Meningsgruppe: 1

antiklimaks

baksmekk

baksmell

debacle

elendighet

fordervelse

forlegenhet

frustrasjon

gjenvordigheter

kalddusj

lidelse

motbør

motvind

nederlag

opposisjon

skuffelse

skår i gleden

slag

strek i regningen

trøbbel

trøkk i trynet

ulykke

vanskelighet

vonbrott

Meningsgruppe: 2

kval

Meningsgruppe: 3

dommedags-

gjøre en ulykke på

katastrofe-

kors

plage

skade

svøpe

ulykkes-

undergangs-

vanskjebne
© Wild Wild Web 2012