Synonymer.no

motarbeide

Meningsgruppe: 1

angripe

avholde

avskjære

avverge

begrense

bekjempe

belåne

blokkere

boikotte

bægje

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forsinke

forstyrre

forsvare seg

handikappe

hefte

hemme

hindre

hindrende

inhibere

innskrenke

kjempe mot

motsette seg

motstå

motvirke

nedsette

nøytralisere

obstruere

oppheve

oppholde

oppsette

pantsette

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette en stopper for

si nei til

sinke

sjenere

skade

skaffe

sperre

stampe mot brodden

stampe opp av jorden

stanse

stikke kjepper i hjulet for

svekke

ta kampen opp mot

undergrave

underminere

uskadeliggjøre

utelukke

utjevne

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

age
© Wild Wild Web 2012