Synonymer.no

mors

Meningsgruppe: 1

avferd

avgang

bane

bortgang

daude

død

dødsfall

ende

endelikt

ens siste time

fall

slutt

tilintetgjørelse

udaude

udød

ødeleggelse


Andre relevante treff:

morsk

morsom

morskap

umorsom

morsmelk

morsmål

morsomhet

mors sjel

morsøster

morsstykke

småmorsom

med morsmelken

gi inn med morsmelken

truffet av Amors pil

bli truffet av Amors piler

uskyldig som barn i mors liv
© Wild Wild Web 2012