Synonymer.no

montere

Meningsgruppe: 1

akkumulere

anbringe

anlegge

ansette

anspenne seg

applikere

apropos

arrangere

belegge

bendsle

benke

binde

bolte

bosette

bosette seg

bringe til sete

danne

disponere

ekserpere

fastspenne

fatte

feste

fiksere

flokke seg

flokkes

forankre

forberede

forbinde

fordype

forene

fylke seg

føye

gjøre av

gjøre fast

hefte

innfatte

innpasse

innrette

innrette seg

installere

installere seg

investere

knytte

koble

komme sammen

kople

legge

legge opp

lempe seg

møtes

nagle

nedlegge

ordne

pare

plante

plassere

posisjonere

postere

rette

samle

samle seg

samle seg om

samles

sammenfatte

sammenføye

sesse

sette

sette opp

sette på plass

sette sammen

spikre

stasjonere

stille

svøpe

ta seg sammen

tjore

trekke sammen

vel anbrakt


Andre relevante treff:

demontere
© Wild Wild Web 2012