Synonymer.no

modul

Meningsgruppe: 1

anpart

atom

avdeling

avsnitt

bestanddel

bit

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

del

detalj

element

enhet

etappe

faktor

fraksjon

ingrediens

komponent

konstituent

ledd

moment

mål

målestokk

part

parti

partikkel

passasje

segment

seksjon

sektor

skala

sone

standard

stump

størrelse

takson

utdrag

utsnitt

utstyrsenhet


Andre relevante treff:

modulus

modulere
© Wild Wild Web 2012