Synonymer.no

mistak

Meningsgruppe: 1

bom

Meningsgruppe: 2

betise

blamasje

blunder

bommert

dumhet

dårskap

enfold

ergrelse

erindringsfeil

fadese

fatalitet

feil

feilgrep

feilhusk

feiltagelse

feiltakelse

feiltolkning

fiasko

fjolleri

forbytting

forveksling

glipp

inkurie

kalamitet

lapsus

lettsindighet

misere

misforståelse

misgrep

mistydning

skinnuenighet

slyng på linjen

sottise

strek i regningen

stupiditet

tabbe

tankeløshet

tape ansikt

toskeri

toskeskap

tåpelighet

uenighet

uflaks

ugreie

uhell

ulykke

ulykkestilfelle

utur

vanhell

vanskjebne

vanvidd

villfarelse

vådeskudd
© Wild Wild Web 2012