Synonymer.no

misjon

Meningsgruppe: 1

ambassade

gesandtskap

kristningsarbeid

sendeferd

Meningsgruppe: 2

ambassade

Meningsgruppe: 3

anliggende

arbeid

befaling

bestemmelse

bestilling

byrde

dont

formål

funksjon

gjerning

kall

kallelse

kommisjon

livsgjerning

livsoppgave

mandat

oppdrag

oppgave

plikt

rolle

sak

styrelse

tjeneste

verv

yrke

ærend

øyemed


Andre relevante treff:

emisjon

misjonere

misjonær

demisjon

admisjon

kommisjon

permisjon

demisjonere

misjonere for

permisjoner

kommisjonær

transmisjon
© Wild Wild Web 2012