Synonymer.no

misgjerning

Meningsgruppe: 1

bedrag

brøde

delikt

forbrytelse

forgåelse

forseelse

illgjerning

last

lovbrudd

lovovertredelse

mørkets gjerninger

nidingsdåd

redselsgjerning

rettskrenkelse

skyld

straffbar handling

synd

udåd

ugjerning

urett

usedelighet

Meningsgruppe: 2

beklage
© Wild Wild Web 2012